Nhảy đến nội dung
x
Thông báo học phần bồi dưỡng sau đại năm 2019-2020
Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 1 HK1/2019-2020 cho sinh viên Tôn Đức Thắng
Thông báo: Kế hoạch tập sự nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2b
Kê hoạch tập sự nghề nghiệp, khóa luận tốt nghiệp/đồ án tốt nghiệp/ môn thay thế tốt nghiệp đợt 2b (Số 48/KH-P.ĐH ngày 31/5/2019) Căn cứ theo Kế hoạch năm học, Phòng Đại học thông báo Kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN), Đồ án tốt nghiệp/môn thay thế tốt nghiệp (KLTN/ĐATN/môn thay thế TN) Đợt 2B dành cho sinh viên (SV) hệ chính quy.
Thông báo về việc Kiểm tra dữ liệu đăng ký, xác nhận thông tin xét tuyển; Gia hạn thời gian điều chỉnh, nộp hồ sơ dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển Đợt 1 - Năm 2019
Thông báo về việc Kiểm tra dữ liệu đăng ký, xác nhận thông tin xét tuyển; Gia hạn thời gian điều chỉnh, nộp hồ sơ dành cho thí sinh đăng ký xét tuyển Đợt 1.
Kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo và các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo
Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 09/2019, Phòng đại học lập kế hoạch tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên thuộc diện cứu xét gia hạn đào tạo và tổ chức mở lớp ôn tập các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo hiện hành.
Thông báo bồi dưỡng sau đại học
Chương trình bồi dưỡng sau đại học (chương trình 4+1)
Chương Trình Du Học Ngắn Hạn Tại Trường Đại Học Kangnam – Hàn Quốc
Du Học Ngắn Hạn dành cho sinh viên các Trường liên kết nhân dịp Kỉ niệm 73 năm thành lập Trường Đại học Kangnam – Hàn Quốc
Thông báo về việc sinh viên tham gia lễ tốt nghiệp đợt tháng 4/2019
Thông báo về việc sinh viên tham gia Lễ Tốt Nghiệp đợt tháng 4/2019. Thời gian vào lúc 7g00 - 12g00 thứ sáu, ngày 26/4/2019, tại Hội trường A, Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Tuyển sinh năm 2019 các ngành đào tạo Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn

Tuyển sinh năm 2019, các ngành đào tạo của Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) chương trình giáo dục bậc đại học:

Tuyển sinh cao học Ngành Xã hội học - Đợt 1 năm 2019
Trường đại học Tôn Đức Thắng Thông báo Tuyển sinh Chương trình đào tạo chuyên ngành XÃ HỘI HỌC (Mã ngành 8310301) 2. Thời gian tuyển sinh ĐỢT 1: dự kiến ngày 01, 02/6/2019, ĐỢT 2: dự kiến ngày 07, 08/12/2019 3. Hình thức tuyển sinh: XÉT TUYỂN
Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên lớp vét 17/12/2018
Tổ chức mở lớp ôn tập cho sinh viên được cứu xét gia hạn đào tạo và các môn học không còn mở trong chương trình đào tạo.
Subscribe to Thông báo