Nhảy đến nội dung
x
Cựu sinh viên ngành xã hội học báo cáo chuyên đề về quản lý xã hội
Hoạt động của cựu sinh viên ngành Xã hội học giúp nâng cao năng lực thực tiễn cho sinh viên chuyên ngành.
Họp mặt cựu sinh viên đợt Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018

Tháng 9/2017 các cựu sinh viên của Khoa về dự lễ khai giảng, tham gia lễ hội truyền thống của trường và giao lưu với giảng viên và sinh viên trong Khoa.

Cuu SV

 

Cựu sinh viên Xã hội học chung tay hỗ trợ người dân xã Vĩnh Bình
Đây là hoạt động ý nghĩa của cựu sinh viên ngành Xã hội học tổ chức tại Long An.
Danh sách cựu sinh viên
Danh sách cựu sinh viên chuyên ngành Du lịch và xã hội học giai đoạn 1997 - 2009
Subscribe to Hoạt động cựu sinh viên