Nhảy đến nội dung
x
Chương trình cử nhân ngành Việt Nam học chuyên Ngành Việt ngữ học và Văn hóa Xã hội Việt Nam
Việt Nam học là một ngành khoa học nghiên cứu về đất nước con người Việt Nam theo hướng tiếp cận liên ngành. Đây là chương trình dành cho đối tượng là người nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực là người nước ngoài thông thạo tiếng Việt, am hiểu về đất nước, con người Việt Nam.
Chương trình Tư vấn tuyển sinh các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn
Chương trình Tư vấn tuyển sinh các ngành Khoa học xã hội và Nhân văn
Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo 4+1 - Cao học Xã hội học

1. Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình cao học Xã hội học mục tiêu đào tạo ra những thạc sỹ sử dụng tốt kiến thức chuyên sâu và phương pháp nghiên cứu khoa học của chuyên ngành xã hội học ở mức độ chuyên gia, có khả năng nghiên cứu và giải quyết những vấn đề xã hội thực tiễn của quốc gia (thế giới), đưa ra giải pháp giúp thay đổi các vấn đề xã hội theo chiều hướng tích cực. Hiện nay, kiến thức xã hội học chuyên sâu được sử dụng nhiều cho việc hoạch định các chính sách, dự án, chương hoạt động của khu vực nhà nước, các tổ chức xã hội và khu vực tư nhân…

Subscribe to Giáo dục